• Header_4
  • Header_5
  • Header_6
  • Header_7
  • Header_8
  • Header_9


De Bierbrouwers van Hoogeveen (1672-1850)

In 2009 verscheen het resultaat van jaren historisch archiefonderzoek onder de titel "De Bierbrouwers van Hoogeveen (1672-1850)".

In tegenstelling tot wat men tegenwoordig vaak denkt, waren er ook in het noorden van het land vroeger veel, heel veel, bierbrouwers actief. Hoogeveen telde er 5 in een tijd dat Amsterdam er nog slechts 3 had.
Al deze brouwers werden hierin besproken en ook hoe het kon dat er na 1850 geen 1 meer over was.

De tweede druk is inmiddels al weer enige jaren uitverkocht.

In 2020 verschijnt een derde, herziene en uitgebreide versie van het oorspronkelijke onderzoek uit onder de titel "De Bierbrouwers van Hoogeveen".

De datum van verschijnen is 25 januari 2020 en zal officieel worden gepresenteerd in de lokale boekhandel. kijk hiervoor ook op de speciale pagina!

Subcategorieën

Hier vindt u bieren van ons die niet meer in productie zijn.